Speciální formy


MandrelyMandrely jsou speciální kovové formy tvaru trnu pro vytvrzování automobilových hadic.

Pryžový nevulkanizovaný polotovar hadice se navlékne na mandrel, zafixuje čepičkami na obou koncích k dosažení přesného průměru a celkové délky, a v tomto stavu se vytvrzuje v páře. Po vytvrzení a demontáži z mandrelu si hadice zachová přesný tvar (kopíruje tvar mandrelu).

Každý kus je identifikován referenčním číslem vyraženým na nerez štítku a na fixačním pohyblivém dílu (čepičce). Pro snadnější montáž hadicových skupin instalujeme do čepiček značící indexy.


MateriályMandrely vyrábíme z nerezových ocelí a z pružinových ocelí. Pro tenké mandrely KR 4 až 8 mm doporučujeme pružinový materiál. Přestože není antikorozní, má vynikající mechanické vlastnosti, což oceníte zejména u delších členitých tvarů.

Tam kde tenký nerezový drát časem ztrácí přesnost tvaru, tam pružinový exceluje svou pevností a houževnatostí.

Silné trny vyrábíme až KR 90, provedení plné i duté.


Přehled obvykle používaných materiálů:


  • AISI 304 broušená h9 - obdoba 17240, pevnost 600 MPa
  • AISI 303 broušená h9 - s přídavkem síry, pevnost 600 MPa
  • AISI 316 broušená h9 - obdoba 17242, pevnost 700 MPa
  • 12CH18N10T - austenit, vyvinuto pro jaderný program (jen KR 8.00)
  • DIN 17223 - patentovaný pružinový uhlík. drát 1300 MPa
  • Otewa 70 - zušlechtěný uhlík. pružinový 1700 MPa

Historie výroby mandrelů

Počátek výroby hadicových trnů - mandrelů - datujeme rokem 1998. Byli jsme požádáni pobočkou světové firmy Hutchinson, sídlící v České republice a vyrábějící hadicové systémy do automobilů, abychom na základě našich zkušeností s výrobou pružin a tedy zkušeností s ohýbáním a zpracováním nerezových drátů prováděli opravy poškozených mandrelů vyrobených v SRN.

Byla to pro nás velká výzva spolupracovat s firmou, která vyrábí hadicové systémy do poloviny nových evropských automobilů. Postupně jsme se přizpůsobovali jejím potřebám, až jsme byli schopni přijmout zakázky na vlastní výrobu mandrelů. V tomto momentě naše spolupráce rapidně expandovala. Zpočátku se jednalo jen o tenké mandrely s průměrem kolem 8 mm, později jsme zvládli výrobu až do průměru 15 mm za studena.

Na začátku roku 2000 s privatizací pérovny bylo investováno do nezbytné technologie, která spolu s trpělivou prací našich zaměstnanců umožnila rozšířit výrobní sortiment na mandrely až do průměru 40 mm, za použití ohřevů.

V průběhu roku 2001 se o nás začala zajímat mateřská firma Hutchinson ve Francii. Po oboustranné návštěvě a vyjasnění potřeb a možností jsme začali dodávat zboží do Francie. S vynaložením mnoha sil jsme si brzy získali renomé kvalitní a spolehlivé dodavatelské firmy.

To vedlo k dalšímu rozšíření našeho odbytiště o dceřinnou firmu Hutchinson v Polsku. V roce 2003 začaly přicházet objednávky z USA a o rok později z Mexika.

V roce 2004 jsme vyrobili mandrely v objemu téměř 9 mil. Kč, převážně na export. V současnosti se zaměřujeme na investice do technologie. Od března 2005 vlastníme nový soustruh Masturn 32 CNC. Náš provoz výroby mandrelů stojí v současnosti na zručnosti a schopnostech 10 zaměstnanců.